تبلیغات
sprinco - انواع کانسار های طلا

sprinco
. صفحه نخست.............. ........ لیست مطالب .

 

بیشتر ذخائر طلا، دارای منشأ آذرین بوده و یا اینكه از تمركزهای سطحی سرچشمه می‌گیرند و تعداد كمتری از ذحائر طلا بر اثر كنتاكت متاسوماتیزم بوجود می‌آیند. ذخایر رگه ای اكثرا در اثر محلول های هیدروترمال حاصل می‌شوند. طلا در توده های معدنی از منشأ گرمابی، همراه پیریت، كوارتز و یا همراه كروزیت و سایر كانی های منگنز و باریتین تشكیل می‌شود.
اسمیرنف و گنیزبرگ كانسارهای طلا را به 5 گروه زیر تقسیم می‌كنند:
1- اسكارن
2- هیدروترمال مرتبط با توده های نفوذی
3- هیدروترمال مرتبط با سنگ های آتشفشانی
4- دگرگونی
5- پلاسر


همانطور كه گفته شد متالوژی طلا در دوره های مختلف اتفاق افتاده است كه مهمترین آنها پركامبرین است. كانسارهای طلا دردوره پركامبرین بسیار وسیع و گسترش یافته اند. در این دوره طلا به شكل رگه های كواتز طلادار، پلاسرهای تغییر شكل یافته، اسكارن، رگه های پلی متال، ماسیوسولفاید و انتشاری دیده می شود. این كانسارها در آمریكای شمالی، كانادا و داكوتای جنوبی دیدده می شوند. همچنین در سنگهای دگرگون شده ایالتهای وایومینگ، نیو مكزیكو و آریزونا، به شكل رگه های كوارتز طلادار و انتشاری در سنگهای آتشفشانی دیده می شوند. قدیمی ترین معدن طلای جهان در مصر و نوبیا نام دارد. این معدن در تشكیلات زمان پر كامبرین قرار دارد. این سنگها مصر و سودان، شرق نیل تا آفریقای جنوبی امتداد داشته و از خلیج عدن به طرف شرق آفریقا منحرف می شوند.
كانسارهای طلا از نوع مختلف در كشور های آفریقایی بسیار گسترده اند و علاوه بر آنها در سپربالتیك در اروپا، كشورهای سوئد، نروژ، فنلاند و روسیه مشاهده می شوند. از معدن طلای مهم اروپا می توان از معادن شبه جزیره كولا و معدن هاوری در فنلاند و منابع Skelleftea در سوئد و كارلیا در شوروی سابق و فالون و بولیدن در سوئد نام برد. از ذخایر پركامبرین آسیا می توان از معادن مسیور هند و معادن طلای عربستان و رگه های كوارتز طلا دار كره در معادن اون سان، ناروپی، ساك جو و سن نام برد.
از این دسته كانسارها به تعداد زیاد در چین شناخته شده است. همچنین در سیر استرالیای غربی و بخشهای شمالی و جنوبی، نیوسالت ولز وتاسمتنی، تشكیلات پركامبرین قابل پیگیری است. از معادن استرالیا، پترسن رنج Paterson Range، تننت كریك Tennant Creek، بروك كریك Creek Brock و ماریل بار Marble Bar قابل توجه می‌باشند.
دوران پالئوزوئیك كه با كوهزائی های آپالاشین در شرق آمریكای شمالی و اروپا مربوط است، رسوباتی را شامل می شود كه در قسمتهای وسیعی از آمریكای شمالی رخنمون های كوچكی را نشان می دهد. از آنجایی كه این سنگها در بخش های مركزی قاره آمریكای شمالی كمتر دچار تغییرات زمین شناسی شده اند لذا كانسار های طلای اپی ژنتیك در آنها یافت نمی شوند. سنگهای پالئوزوئیك در شرق آمریكا كه به شدت چین خورده و توسط توده ای گرانیتی قطع شده اند، تحت تأثیر كوهزایی آكادین و آپالاشین واقع شده اند كه كوهزایی آكادین در دوره دونین باعث تشكیل كانسارهای طلا شده است. در آپالاشین كمربندی از كانسارهای طلا از رودخانه پوتامیك نزدیك واشنگتن تا آلاباما كشیده شده است. همچنین در منطقه كنكورد طلا در دوره زمانی قدیمی تر از دونین تشكیل شده است طلا در این كانسارها به شكل آزاد و كمی هم به شكل تلورید دیده شده است.
كمربند نواسكویتا NOVA SCOTIA در كانادا نیز از دیگر مناطق طلادار پالئوزوئیك است که این كانسار از نوع رگه های كوارتز طلادار است. طلا در آن عموماً به صورت آزاد است و تلورید در آن مشاهده نشده است. كانسارهای مربوط به زمان پرمین در New Found Land و كبك (كانادا) با عیار كم تشكیل شده است. كانسارهای طلای پالئوزوئیك در آمریكای جنوبی شناخته شده اند ولی كانسار مهم اقتصادی طلا در آنها بسیار كم كی باشد.
سنگهای پالئوزوئیك آفریقای جنوبی تحت تأثیر كوهزایی هر سینین واقع شده اند. كانسارهای طلای مراكش در سنگهای پركامبرین قرار دارن. طلای كانسارها از كوهزایی هرسینین منشاء گرفته اند. در اروپا طلا در اورال و به مقدار كمتر در ویلز و بعضی نقاط دیگر یافت می شوند. در اسكاتلند ذخایر طلای پلاسر وجود دارد كه احتمالاً سنگ مادر آنها مربوط به پالئوزوئیك است كه به واسطه كوهزایی كالدونین از نظر طلا بارور شده است.
فلزات همراه كانسارهای طلا كه در كانی سازی های كالدونین و هرسینین در اروپای غربی تشكیل شده اند و عمدتاًمشابه و شامل مس، نقره، روی، كادمیوم، بر، سرب و آرسنیك هستند. كبالت و نیكل در آنها نسبتاً كم است. این دو فعالیت كوهزایی در سراسر قاره آسیا موجب تشكیل كانسار های طلا شده است. در اورال جنوبی و كوههای تیاشان و سلسله جبال حصار در ازبكستان كانسار های طلا از نوع طلا - كوارتز سرشار از ارسنیك وجود دارد. در استرالیا دو دوره كوهزایی از آغاز اردویسین تا آغاز دونین و دیگری از پرمین تا تریاس تعریف شده است. منابع طلای كوهزایی این دوره شامل كانسارهای غنی طلا- کوارتز ویكتوریا، نیوساوت ولز و كانسارهای طلای نزدیك تاسمانیا می شود. در دوره دوم می توان از كانسار‌های طلای بندیگو Bendogo، كستل مین Castelmain، بالارات Ballarat، دیلس فورت و ... نام برد.
كوهزایی اصلی دوران مزوزوئیك، كوردیلران Cordilleran در اواخر ژوراسیك و اوایل كرتاسه است. بعد از آن كوهزایی لارامید در اواخر كرتاسه و اوایل ترشیاری ایجاد شده است. كانسارهای طلا با منشاءكوهزایی كوردیلران غربی از شمال آمریكا تا آمریكای مركزی گسترده است كه مشتمل بر انواع مختلف كانسارهای طلا می باشد. از معادن قابل اهمیت دوران مزوزوئیك در آمریكا و كانادا می توان از معادن طلا در كالیفرنیا و ایالت ارگان مثل مادرلود، Mother Lode، گریس ولی Grass Valley و كانسارهای آیداهو، واشنگتن و سایر ایلات غربی بریج ریور Beidge River، كاربیو Cariboo، Atlin آتلین و سایر مناطق در برتیش كلمبیا و كانسارهای آلاسكا مثل جونیو Juneau، فیر بنكس Fair BAnks و غیره نام برد. كانسارهای طلای مزوزوئیك در آمریكای جنوبی از اهمیت اقتصادی جندانی برخوردار نیستند. تعداد اندكی معادن طلا در شیلی و در مرز آن با آرژانتین مربوط به اواخر كرتاسه و اوایل ترشیاری وجود دارد.
اروپا و آفریقا در دوران مزوزوئیك در برگیرنده حادثه مهمی نیستند و لذا معادن طلایی نیز در این دوران دو قاره دیده نمی شود. غرب آسیا نیز همچون اروپا و آفریقا فعالیت شاحصی نداشته و معدن طلای آن بسیار محددود است. كوهزایی های سیمرین و پسین و لارامید در ایران اثر كرده و ماگاتیسم وسیعی در دنباله آن رخ داده است و كانسارهای طلای اطراف همدان، آستانه اراك مربوط به همین فعالیت می باشد.
كمربند سنگهای مزوزوئیك در شرق آسیا از جنوب برنئو آغاز و از طریق شبه جزیره مالایا از چین عبور كرده و به شرق دور شوروی رسیده و از آنجا به كره جنوبی و جزیره هون شو در ژاپن می رسد. معادن و كانسارهای شناخته شده طلا در روی این كمربند اكثر كوچك هستند و فعالیت ندارند بغیر از معادن مربوط به مزوزوئیك شوروی كه فعال هستند. كانسارهای این دوران در استرالیا بسیار محدودند.
در آخرین دوران از دورانهای چهارگانه زمین شناسی یعنی سنوزوئیك كه شامل ترشیاری (پالئوژن، نئوژن) و كواترنری می شود یكی از مهمترین رخدادهای تمركز طلا در پوسته جامد زمین اتفاق افتاده است. در ترشیاری كانسار های طلای هیپوژن ایجاد شده است. همچنین بزرگترین كانسار های طلای پلاسری در دوره های ترشیاری و كواترنری تشكیل شده اند كه از اكسید اسیون این كانسارها طلای ثانویه بوجود آمده است. در زمان ترشیاری تعداد زیادی از نفوذی ها از جمله سل ها و استوك های مونزونیتی و گرانیتوئیدی و پورفیریت های وابسته در كوردیلرای آمریكا سنگهای پركامبرین تا كرتاسه را قطع كرده اند. در اثر این عمل معادن طلا در آلاسكا، كانادا، مكزیك و آمریكای مركزی ایجاد شده كه به عنوان نمونه می توان از كانسارهای بریتیش كلمبیا British Colombia و جزایر آن آلاسكا Unalaska و كانسارهای طلا و نقره داسیتی مك Dusty Mac در نزدیكی آبشار Okanagan و ... را نام برد. كانی سازی این كانسارها به شكل رگه های كوارتز همراه با پیریت، ارسنوپیریت، اسفالریت، گالن و طلای آزاد می باشد.
زمان ترشیاری در غرب آمریكای شمالی با كانسارهای طلا- كوارتز مشخص شده اند واز جمله می توان از كانسار تونوپاه Tonopah، روهاید Rawhide، گلدفیلد Gold Field و كومستوك لود Comstok Lode در ایالت واشنگتن و كانسار جاربریج Jabrige در ایالت نوادا نام برد. در آفریقای شمالی در كشورهای اتیوپی، اوگاندا، كنیا و موزامبیك كانسارهای حاوی طلای آزاد در اثر كوهزایی آلپین ایجاد شده است.
طبقات ضخیم رسوبی- آتشفشانی ترشیاری به شكل كمربندی از كشورهای پرتغال، اسپانیا و تركیه گذشته و به آسیا می رسد. در نتیجه كوهزایی آلپین كانسارهایی حاوی پیریت، آرسنوپیریت، اسفالریت، اتیبنیت، تتراهیدریت، بورنوتیت، گالن، آرژرانتیت، پیرارژیریت، استفانیت، سینابر و طلای آزاد در این كشورهای ایجاد شده است. كمربند كوهزایی آلپ-هیمالیا از كشورهای تركیه، ایران، افغانستان و هیمالیا گذشته و در برمه خاتمه می یابد. كمربند شرق آسیا كوه های سوماترا، جاوه، برونئو و …را در بر می گیرد.
فعالیتهای این دو كمر بند ذخایر طلای مهمی را در این مناطق ایجاد كرده است.
با یك جمع بندی كلی وضعیت كانسار های طلا دردوره های مختلف زمین شناسی می توان نتیجه گرفت كه توزیع طلا دراین دوره ها یكسان و یكنواخت نبوده است بلكه بیشترین تمركز طلا در آركئن و ترشیاری تا عصر حاضر بوده و این در حالتی است كه مقدار در پروتروزوئیك و اوایل پالئوزوئیك نسبتاًكمتر بوده است. این روابط در شكل های 1 تا 4 نشان داده شده است.

 

شكل 1: توزیع جهانی كانسارهای طلای اولیه و نشانه های معدنی در دوران پركامبرین.

 

 

شكل 2: توزیع جهانی کانسارهای طلای اولیه و نشانه های معدنی در دوران پالئوزوویك.

 

 

شكل 3: توزیع جهانی كانسارهای طلای اولیه و نشانه‌های معدنی در دوران مزوزوئیك

 

 

 

شكل 4: توزیع جهانی كانسارهای طلای اولیه و نشانه های معدنی دردوران سنوزوئیك

SPRINCO


http://io.gamgos.net/activation/WL1QJFSD2KCFurhbT5Sc8XmbimCR8PiBbKgjkcwAAmyQlgHB8ujh3Q-c-c
موضوعات
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
ابر برچسب ها
دوستان ما
آمار سایت
بازدیدهای امروز : بار
بازدیدهای دیروز : بار
كل بازدیدها : بار
تعداد نویسندگان : نفر
كل مطالب : عدد
مطالب ما
GPS
قالب وبلاگ