تبلیغات
sprinco - نظام مهندسی معدن2

sprinco
. صفحه نخست.............. ........ لیست مطالب .

فصل سوم - امور كاردانها

 

ماده 28 - وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط مقررات و تشكیلات حرفه‏ای مناسب برای كاردانهای فنی شاغل در رشته و حرفه‏های موضوع این قانون را در قالب آیین‏نامه‏ای تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد كند.

 

فصل چهارم - مقررات فنی و نظارت

 

ماده 29 - وزارت صنایع و معادن برای صدور و تمدید كلیه مجوزهای اكتشاف تجهیز و بهره‏برداری و فرآوری فقط طرحها و گزارشهای عملیاتی اجرایی را خواهد پذیرفت كه از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده «پروانه اشتغال» در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضاء شده باشد.

تبصره - رعایت این ماده جهت صدور گواهینامه كشف نیز الزامی است.

 

ماده 30 - در مواردی كه طرحهای تسلیمی به وزارت صنایع و معادن توسط اشخاص حقوقی امضاء می‏شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه به عهده مدیر عامل یا رئیس مؤسسه و در مورد وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی و نهادها به عهده مسئولان دستگاههای فنی تهیه كننده طرح است و البته امضای ایشان رافع مسئولیتهای طراح محاسب و ناظر نخواهد بود.

 

ماده 31- اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‏شود و متخلفان توسط مراجع ذی‏صلاح قضایی تحت پیگرد و مجازات قرار می‏گیرند:

الف - مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرك صلاحیت در امور فنی كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحیت است.

ب - اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرك صلاحیت.

پ - تأسیس هرگونه مؤسسه دفتر یا محل كسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرك صلاحیت مربوط.

ت - ارائه خدمات مهندسی طراحی اجراء و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی كه خود مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به كنترل آن پروژه را نیز بر عهده دارند.

 

ماده 32 - اصول و قواعدی كه رعایت آنها در طراحی محاسبه اجرای عملیات اكتشاف و تجهیز و بهره‏برداری معادن و كارخانجات بهره‏دهی مناسب فنی و صرفه اقتصادی ضروری است به وسیله وزارت صنایع و معادن تدوین می‏شود. همچنین حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب كنترل اجرای آنها برحسب آیین‏نامه‏ای خواهد بود كه توسط وزارت صنایع و معادن تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مقررات فنی مذكور به طور ادواری و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر می‏باشد. صاحبان حرفه‏های مهندسی معدن مكتشفان و بهره‏برداران معادن و كارخانجات مكلفند مقررات موضوع این ماده را رعایت كنند عدم رعایت مقررات یاد شده تخلف از قانون محسوب می‏شود.

تبصره - مسئولیت نظارت عالی بر اجرای اصول و قواعد موضوع این ماده به عهده وزارت صنایع و معادن می‏باشد.

 

فصل پنجم - متفرقه

 

ماده 33 - هزینه‏های اركان سازمان از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء كمك اعطایی دولت و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی فنی و آموزشی و فروش نشریات و سایر مواد كمك آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین می‏شود.

 

ماده 34 - وزارت صنایع و معادن تسهیلات لازم را برای تأسیس و شروع به كار سازمان و سازمانهای استان فراهم و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا كه به اهداف این قانون كمك كند اقدام می‏كند.

 

ماده 35 - سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی كشور مكلف است تا حصول خودكفایی معادل سه درصد از درآمدهای ان وزارت از محل حقوق دولتی بهره‏برداری از معادن را براساس ردیفی كه به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‏بینی می‏گردد در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار دهد تا صرف كمك به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی خود گردد. تخصیص اعتبارات مربوط به اركان سازمان براساس آیین‏نامه اجرایی این قانون انجام می‏گیرد.

 

ماده 36 - متخلفان از مواد (31) و (32) این قانون توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار (500.000 ) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال محكوم می‏شوند پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نمی‏باشد.

جزای نقدی موضوع این ماده هر سه سال یك بار براساس شاخص تغییر قیمتها كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‏شود تعدیل می‏گردد. وجوه حاصله به ردیف خاصی در خزانه واریز می‏گردد.

 

ماده 37 - آیین نامه‏های اجرایی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن ظرف مدت شش ماه تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/12/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

SPRINCO


http://io.gamgos.net/activation/WL1QJFSD2KCFurhbT5Sc8XmbimCR8PiBbKgjkcwAAmyQlgHB8ujh3Q-c-c
موضوعات
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
ابر برچسب ها
دوستان ما
آمار سایت
بازدیدهای امروز : بار
بازدیدهای دیروز : بار
كل بازدیدها : بار
تعداد نویسندگان : نفر
كل مطالب : عدد
مطالب ما
GPS
قالب وبلاگ