تبلیغات
sprinco - مقاله علمی3

sprinco
. صفحه نخست.............. ........ لیست مطالب .

 

 136. تشخیص گونه های سنگی با استفاده از منطق فازی در یكی از مخازن نفتی ناهمگون ایران
سرفصل مربوط: نفت
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: علی محمدباقری - حسام آلوكی بختیاری - بیژن بیرانوند - مهدی فصیح
زبان مقاله: فارسی
 137. تعیین فرایند حفر و پیشروی تونلهای بزر گمقطع در روش چالزنی- آتشباری
سرفصل مربوط: مكانیك سنگ
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: مسعود منجزی - احمدرضا صیادی - رضا ضیایی نژاد
زبان مقاله: فارسی
 138. تعیین كارایی جداكننده های مغناطیسی خشك در مدار فرآوری مجتمع سنگ آهن گل گهر
سرفصل مربوط: فراوری مواد معدنی
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: حسام قاسمی كرم - بهرام رضایی - عباس سام - فرشید زمانی
زبان مقاله: فارسی

 139. تعیین نفوذپذیری سنگ مخزن میدان پارسی با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی
سرفصل مربوط: نفت
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: مهدی تدینی - احمدرضا ربانی - مجید نبی بیدهندی
زبان مقاله: فارسی
 140. تعیین نیاز های فعلی و آتی ماشینهای چالزنی معدن سنگ آهن چادرملو
سرفصل مربوط: استخراج معدن
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: محمد عطائی - فرج الله زمانی
زبان مقاله: فارسی
 141. تعیین همبستگی طلالا با مقدار آلونیت در ولكانیكهای دگرسان شده اندیس معدنی قلعهدار، جنوب شرق اصفهان (زون ارومیه – دختر)
سرفصل مربوط: اكتشاف معدن
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: علی قاسمی - بتول تقی پور - سهراب افشاری - سعید چراغی
زبان مقاله: فارسی
 142. تعیین پارامترهای موثر بر جدایش مغناطیسی تر كارخانه فرآوری سنگ آهن گل گهر
سرفصل مربوط: فراوری مواد معدنی
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: محمدامین فتحی - بهرام رضایی - عباس سام - فرشید زمانی
زبان مقاله: فارسی
 143. تعیین تابع شكست مواد معدنی با استفاده از نرم افزار BFDS
سرفصل مربوط: فراوری مواد معدنی
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: علی اصغر یوسفی - مهدی ایران نژاد - اكبر فرزانگان
زبان مقاله: فارسی
 144. تعیین حد روباز- زیرزمینی بر اساس بیشین هسازی ارزش خالص فعلی
سرفصل مربوط: اقتصاد و مدیریت
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: احمدرضا صیادی - كورش شهریار - سعید كریمی نسب - فرهاد صمیمی نمین
زبان مقاله: فارسی
 145. تعیین حداكثر بازیابی قابل دستیابی در سلول های پرعیار كنی اولیه مجتمع مس سرچشمه
سرفصل مربوط: فراوری مواد معدنی
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: غلام رضا لنگری زاده - محمدجواد حبیبیان - صمد بنیسی
زبان مقاله: فارسی
 146. تعیین درجه آزادی كانیهای اكسیده روی در معدن روی و آهن گوشفیل ایران
سرفصل مربوط: فراوری مواد معدنی
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: عبدالمطلب حاجتی - عبدالله سمیعی - ساناز سراجیان - احمد خدادادی
زبان مقاله: فارسی
 147. تعیین شیب پایدار دیواره های معدن سنگ آهن چادرملو
سرفصل مربوط: مكانیك سنگ
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: سعید بداغ آبادی - محمد عطایی
زبان مقاله: فارسی
 148. جداسازی مولیبدنیت ازكنسانتره مس سرچشمه كرمان به روش فلوتاسیون ستونی
سرفصل مربوط: فراوری مواد معدنی
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: سیدمحمدجواد كلینی - محمود عبدالهی - سیدعلی اسدی
زبان مقاله: فارسی
 149. حذف اثر پوشش گیاهی در تعیین آلتراسیونهای منطقه ورزقان (آذربایجانشرقی) با استفاده از تصاویرTM
سرفصل مربوط: اكتشاف معدن
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: علی احمدی - محمدجعفر محمدزاده - رضا فلاحت
زبان مقاله: فارسی
 150. حذف سیانید از آب باطله طلالای موته به وسیلة محلول آب كسیژنه
سرفصل مربوط: محیط زیست
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: پژمان تیموری - احمد خدادادی - محمود عبداللهی
زبان مقاله: فارسی
 151. رنگدانه های صدفی رسانای الكتریكی بر پایه میكا با پوشش SnO2
سرفصل مربوط: موضوعات وابسته
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: مینا اسفیداری - سوسن رسولی - علیرضا میرحبیبی
زبان مقاله: فارسی
 152. روش كاربردی جدید در تعبیر و تفسیر سازندهای شیل دار با استفاده از تجزیه و تحلیل مدل های اشباع شدگی
سرفصل مربوط: نفت
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: حسین حسین پورصیام - علی اكبر رحیمی بهار
زبان مقاله: فارسی
 153. روشهای شبكه ای موثر در مدیریت پروژه های اكتشافی
سرفصل مربوط: اقتصاد و مدیریت
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: مریم صدری - سیدحمید سكاكی
زبان مقاله: فارسی
 154. رسم نقشه تخمین و نقشه خطای تخمین در سه بعد برای اكسید كلسیم ( CaO)داده های معدن سیمان زنجان با روش زمین آماری
سرفصل مربوط: اكتشاف معدن
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: منوچهر محمدی - حمید آقابابائی - عنایت الله خجسته - احمد مودبی
زبان مقاله: فارسی
 155. سنتز رنگدانه لوستری (Luster) طلائی بر پایه میكا
سرفصل مربوط: موضوعات وابسته
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: علیرضا میرحبیبی - سوسن رسولی - رویا آقابابازاده - سیدضیاء الدین شفائی
زبان مقاله: فارسی
 156. سیستم گسیل كامپیوتری كامیونها در معادن و بررسی امكان اجرای آن در معادن ایران
سرفصل مربوط: استخراج معدن
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: آربی سركیسیان - سعید محسنی
زبان مقاله: فارسی
 157. سیستم زهكشی و كنترل تراوش سد رسوبگیر طرح مس سونگون
سرفصل مربوط: محیط زیست
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده: مجید سروی
زبان مقاله: فارسی
 158. شناسایی فازهای موجود در دولومیت از دیدگاه حذف آهن
سرفصل مربوط: فراوری مواد معدنی
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: محمود عبدالهی - سیدمحمدجواد كلینی - محسن رحیمی
زبان مقاله: فارسی
 159. شبیه سازی نرم افزاری عملكرد مدار خردایش تر واحد نیمه صنعتی فرآوری تیتانیوم كهنوج
سرفصل مربوط: فراوری مواد معدنی
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: رضا دهقان - امیرآرش رفیعی - مهدی نصرآبادی
زبان مقاله: فارسی
 160. شبیه سازی حالت پایدار هیدروسیكلون در صفحه گسترده Excel
سرفصل مربوط: فراوری مواد معدنی
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: مهدی ایران نژاد - اكبر فرزانگان - سیدمحمد رضویان
زبان مقاله: فارسی

 161. شبیه سازی سیستم كامیون-شاول با نرم افزار S.H.S
سرفصل مربوط: استخراج معدن
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: سهیل مشرفی - محمدباقر اسلامی
زبان مقاله: فارسی
 162. شبیه سازی عددی حركت پالپ در منطقه سایش، در سطح تماس گلوله وبدنه آسیا با استفاده ازCFD
سرفصل مربوط: فراوری مواد معدنی
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: محمدحسن شجاعی فرد - علی ریاحی - امیرآرش رفیعی - علی رضا نورپور
زبان مقاله: فارسی
 163. شرایط آماده سازی كنسانتره تیتانیم دار قره آغاج ارومیه جهت سرباره سازی
سرفصل مربوط: فراوری مواد معدنی
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: مهدی ایران نژاد - مهدی منتجم
زبان مقاله: فارسی
 164. طبقه بندی مواد منفجره مصرفی در معادن بر اساس اندیس قدرت
سرفصل مربوط: استخراج معدن
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده: افشین اكبری دهخوارقانی
زبان مقاله: فارسی
 165. طراحی محدودۀ بهینه نهایی در معادن روباز با روش مخروط شناور دو و مقایسۀ آن با روش لرچ و گروسمن
سرفصل مربوط: استخراج معدن
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده: رحمان خالوكاكائی
زبان مقاله: فارسی
 166. طراحی نحوه استخراج معدن سنگریزه سد گتوند
سرفصل مربوط: استخراج معدن
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: مرتضی همزه ابیازنی - ابوالقاسم مظفری
زبان مقاله: فارسی
 167. طراحی و تهیه نرم افزاری جهت تخمین هزینه سرمایه ای ماشین آلات معادن روباز
سرفصل مربوط: اقتصاد و مدیریت
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: احمدرضا صیادی - سیدكاظم اورعی - اكبر كیانی
زبان مقاله: فارسی
 168. طراحی الگوی آتشباری جهت تولید مصالح سنگریز های(Rock File) در سد گتوند علیا
سرفصل مربوط: استخراج معدن
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: سام محمدی - رضا غفارزاده
زبان مقاله: فارسی
 169. طراحی سیستم تهویه تونل امیركبیر
سرفصل مربوط: استخراج معدن
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: حسن مدنی - سیدنجم الدین الماسی - محمدرضا گلیان
زبان مقاله: فارسی
 170. طراحی سیستم زهكش برای سازه فروشویی توده ای (مطالعه موردی در معدن مس سرچشمه،ایران)
سرفصل مربوط: مكانیك سنگ
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: عباس مجدی - مهدی امینی چرمهینی - معصومه ترابی
زبان مقاله: فارسی
 171. طراحی شیب نهایی بهینه معدن مس سونگون
سرفصل مربوط: استخراج معدن
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: مسعود منجزی - مهرداد حیدری - مجتبی رضاخواه - امیر ترابی معصومی
زبان مقاله: فارسی
 172. طراحی شبكه اكتشاف بهینه كانسارآهن و منگنز شمس آباد اراك
سرفصل مربوط: اكتشاف معدن
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: رضا احمدی - امیر خیرآبادی
زبان مقاله: فارسی
 173. طرح ایجاد سامانه جامع مدیریت پایگاه داد ه های حوادث معدنی
سرفصل مربوط: موضوعات وابسته
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: محمدرضا آصف - سیدشمس الدین سیاسی راد
زبان مقاله: فارسی
 174. طرح سیستم نیمه اتوماتیك گسیل لحظه ای كامیون با استفاده از GPS و بیسیم در معادن روباز ایران
سرفصل مربوط: استخراج معدن
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: مهدی یاوری - سیدحمید سكاكی - مرتضی شناور
زبان مقاله: فارسی
 175. علل مهاجرت گاز در داخل دوغاب سیمان و راههای بهسازی آن
سرفصل مربوط: نفت
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: حمید سلطانیان - سیدمحمدجواد مجتهدی - محمد سلیمانی - سیدعلیرضا مرتضوی
زبان مقاله: فارسی

SPRINCO


http://io.gamgos.net/activation/WL1QJFSD2KCFurhbT5Sc8XmbimCR8PiBbKgjkcwAAmyQlgHB8ujh3Q-c-c
موضوعات
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
ابر برچسب ها
دوستان ما
آمار سایت
بازدیدهای امروز : بار
بازدیدهای دیروز : بار
كل بازدیدها : بار
تعداد نویسندگان : نفر
كل مطالب : عدد
مطالب ما
GPS
قالب وبلاگ