تبلیغات
sprinco - مقاله علمی2

sprinco
. صفحه نخست.............. ........ لیست مطالب .

صفحه بعد

 66. بهین هسازی محدوده معدنكاری روباز با شیب دیواره كمتر از 1:1 با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی پویا
سرفصل مربوط: استخراج معدن
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: سیدمحمداسماعیل جلالی - مجید عطایی پور
زبان مقاله: فارسی
 67. بهینه سازی و تعیین عوامل مؤثر در لیچینگ كانه سیلیكاته روی در حضور عناصر آهن و منگنز
سرفصل مربوط: فراوری مواد معدنی
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: منوچهر اولیازاده - محمدرضا بلورفروش - خداكرم غریبی
زبان مقاله: فارسی
 68. بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر استخراج كادمیوم از اسید فسفریك صنعتی در مقیاس آزمایشگاهی
سرفصل مربوط: فراوری مواد معدنی
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: احمد غدیری - كامران نظری
زبان مقاله: فارسی

 69. بهینه سازی پارامترهای مؤثر در شناورسازی كانسنگهای اكسید سرب و روی بكمك كلكتورهای كی لیت ساز با استفاده از طراحی آزمایش
سرفصل مربوط: فراوری مواد معدنی
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: عبدالمطلب حاجتی - احمد خدادادی - سیدمحمدجواد كلینی
زبان مقاله: فارسی

 70. بهینه سازی عوامل موثر برفروشویی توده ای معدن مس سرچشمه بادرنظرگرفتن عامل تراكم خاك
سرفصل مربوط: فراوری مواد معدنی
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: مجید رحمانی - احمد خدادادی
زبان مقاله: فارسی
 71. بین ضریب انتقال امواج لرزه ای حاصل آتشباری و خواص ناپیوستگی در سنگهای رسوبی
سرفصل مربوط: استخراج معدن
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: عبدالهادی قزوینیان - علی احمدی - منیژه قره چه
زبان مقاله: فارسی
 72. بازیابی و استحصال وانادیوم از كانسنگ آهن چغارت
سرفصل مربوط: فراوری مواد معدنی
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: سیدعباس طباطبایی - غلامحسین قربان كریمی
زبان مقاله: فارسی
 73. برنامه ریزی تولید در معادن سنگ تزئینی “مطالعه ی موردی در معدن سنگ اتابكی”
سرفصل مربوط: اقتصاد و مدیریت
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: سیدكاظم اورعی - سیدمسعود سیدی - لادن حقیقت
زبان مقاله: فارسی
 74. برنامه ریزی، كنترل پروژه و موازنه زمان هزینه با روش مسیر بحرانی (CPM) مطالعه موردی: پیجوئی و اكتشاف كانسار (انگوران)
سرفصل مربوط: اقتصاد و مدیریت
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: امید اصغری - سیدحمید سكاكی - مهدی یاوری - فاطمه سلطانی
زبان مقاله: فارسی
 75. بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سیم برش الماسه به منظور استخراج گرانیت برای اولین بار در ایران در معدن گرانیت گزیك، بیرجند
سرفصل مربوط: اقتصاد و مدیریت
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: سیدامیر اسعدفاطمی - احمد پروین
زبان مقاله: فارسی
 76. بررسی فنی اقتصادی معدن ذغالسنگ پرورده III طبس به مدت 5 سال
سرفصل مربوط: اقتصاد و مدیریت
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: علی دباغ - وجیهه كافی
زبان مقاله: فارسی
 77. بررسی فرآوری میكا از گرانی تهای منطقه گراو شاهین دژ
سرفصل مربوط: فراوری مواد معدنی
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: عطاالله بهرامی - مصطفی ملایی - میرصالح میرمحمدی - سیدضیاء الدین شفائی
زبان مقاله: فارسی
 78. بررسی كیفی آزمون خارج سازی بار در گردش از مدار آسیاهای اولیه مجتمع سنگ آهن گل گهر
سرفصل مربوط: فراوری مواد معدنی
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: امیرپرویز مهرانی - عباس سام - حسن حاجی امین شیرازی - بهزاد یگانه
زبان مقاله: فارسی
 79. بررسی كانی شناسی و فرآوری نمونه كانسنگ فلدسپات چغایی
سرفصل مربوط: فراوری مواد معدنی
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده: علی قربانی
زبان مقاله: فارسی
 80. بررسی كانسار پرلیت جنوب نیر-اردبیل با نگرش خاص به كاربردهای نوین آن در صنعت
سرفصل مربوط: اكتشاف معدن
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده: فرزاد اسدی
زبان مقاله: فارسی
 81. بررسی كارایی معیارهای مختلف در تخمین مقاومت برجای توده سنگ
سرفصل مربوط: مكانیك سنگ
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: عبدالهادی قزوینیان - مهدی باقری - منیژه قرچه
زبان مقاله: فارسی
 82. بررسی كارایی بیولیچینگ بمنظور بازیابی مس از باطله تغلیظ مجتمع مس سرچشمه
سرفصل مربوط: فراوری مواد معدنی
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: سعید زندوكیلی - محمد رنجبر - زهرا منافی
زبان مقاله: فارسی
 83. بررسی كاربرد سنگهای آهن معادن چاه گز، زرند و ساغند در تولید آهن
سرفصل مربوط: موضوعات وابسته
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده: محمدحسن تقی زاده
زبان مقاله: فارسی
 84. بررسی منشاءسولفید هیدروژن در مخازن گاز طبیعی جنوب ایران
سرفصل مربوط: نفت
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: محمد یونسی - احمدرضا ربانی
زبان مقاله: فارسی
 85. بررسی مزیت نسبی معادن درحال بهره برداری كائولن ایران با استفاده از روش هزینه منابع داخلی (DRC)
سرفصل مربوط: اقتصاد و مدیریت
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: محمدحسین بصیری - فاطمه سادات نبی یان جوردی
زبان مقاله: فارسی
 86. بررسی نیم تحلیلی تفرق امواج برشی لرزه ای SH در برخورد با تونل به شكل دلخواه در محیط متخلخل اشباع
سرفصل مربوط: مكانیك سنگ
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: سیدجواد محمدی حسن آبادی - اسدالله نورزاد
زبان مقاله: فارسی
 87. بررسی های دورسنجی در محدوده كوه خونی تا كوه كال كافی
سرفصل مربوط: اكتشاف معدن
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده: حمید آقاجانی
زبان مقاله: فارسی
 88. بررسی و محاسبه كیفیت انتقال انرژی حاصل از انفجارات معدن مس سونگون
سرفصل مربوط: استخراج معدن
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: سیدهادی حسینی - علی نصیری نژاد - یاشار پوررحیمیان
زبان مقاله: فارسی
 89. بررسی و بهینه سازی میزان دقت سیستم نمونه برداری در كارخانه نیمه صنعتی فرآوری مواد مجتمع مس سرچشمه
سرفصل مربوط: فراوری مواد معدنی
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: محمدرضا یارمحمدی - هوشنگ رضایان - صمد بنیسی
زبان مقاله: فارسی
 90. بررسی ویژگیهای ژئوتكنیكی و اقتصادی آهك و ایگنمبریت سازند قم به منظور جایگزینی با منابع شن و ماسه رودخانه ای
سرفصل مربوط: مكانیك سنگ
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: بهزاد تخم چی - حامد سروش
زبان مقاله: فارسی
 91. بررسی پایداری شیب دیواره طرح ١٥ ساله معدن شماره ٣ گل گهر
سرفصل مربوط: مكانیك سنگ
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: حسین اكبری جوری - احمد رفیع زاده - محسن نجف آبادی - اردشیر عسكری
زبان مقاله: فارسی
 92. بررسی پارامترهای موثر در حذف مغناطیسی پیریت از زغال سنگ طبس با استفاده از طراحی آزمایشها
سرفصل مربوط: فراوری مواد معدنی
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: محمود عبدالهی - بهزاد شهبازی
زبان مقاله: فارسی
 93. بررسی پارامترهای مؤثر بر عملیات هضم كانی های اورانیوم آنومالی ٥ ساغند
سرفصل مربوط: فراوری مواد معدنی
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: مرتضی اكبری - سعید علمدار میلانی - عباس سام - محمد كیائی
زبان مقاله: فارسی
 94. بررسی پارامترهای ژئومكانیكی توده سنگ های دربرگیرنده تونل انحراف سد درونگر
سرفصل مربوط: مكانیك سنگ
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: محمد غفوری - حسین صادقی - غلامرضا لشكری پور - صادق طریق ازلی
زبان مقاله: فارسی
 95. بررسی پتانسیل تولید زهاب اسیدی از باطله های كارخانه زغالشویی البرز شرقی با استفاده از آزمایش ABAاصلاح شده
سرفصل مربوط: محیط زیست
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: وحید سهرابی - مرتضی قادری - محمدمهدی سالاری راد
زبان مقاله: فارسی
 96. بررسی پدیده های لرزش زمین و پرتاب سنگ در عملیات انفجار معادن روباز با نگرش ویژه به معدن سنگ آهن سه چاهون
سرفصل مربوط: استخراج معدن
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: علیرضا شیوایی - روانبخش امیری - علی اكبر قشمی پور
زبان مقاله: فارسی
 97. بررسی آلتراسیون و انطباق آن با ساختارهای خطی و حلقوی در منطقه ی آلوت با استفاده از تصاویر ماهواره ای TM
سرفصل مربوط: اكتشاف معدن
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: خسرو معروفی نقدهی - محمدجعفر محمدزاده - رضا فلاحت
زبان مقاله: فارسی
 98. بررسی اكتشافی به منظور تعیین وضعیت محیطی سولفات سدیم كویر میقان اراك
سرفصل مربوط: اكتشاف معدن
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده: فریدون قدیمی عروس محله
زبان مقاله: فارسی
 99. بررسی انتقال و انباشتگی یون كلرید در فرآیند لیچینگ مجتمع مس سرچشمه
سرفصل مربوط: فراوری مواد معدنی
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: اسماعیل عین علیان علی آبادی - حمید حاج محمدی - شهرام سعید
زبان مقاله: فارسی
 100. بررسی اثر سه بعدی سینه كار در حفاری تونل ها و نحوه اعمال آن در مدلهای دو بعدی
سرفصل مربوط: مكانیك سنگ
سال انتشار: 1383
نوع ارایه: شفاهی
نویسنده‌گان: مهدی حاجی میرزا آقاقناد - حمید علاء الدینی شورمستی - محمدرضا مصطفی
زبان مقاله: فارسی

 

صفحه بعد

SPRINCO


http://io.gamgos.net/activation/WL1QJFSD2KCFurhbT5Sc8XmbimCR8PiBbKgjkcwAAmyQlgHB8ujh3Q-c-c
موضوعات
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
ابر برچسب ها
دوستان ما
آمار سایت
بازدیدهای امروز : بار
بازدیدهای دیروز : بار
كل بازدیدها : بار
تعداد نویسندگان : نفر
كل مطالب : عدد
مطالب ما
GPS
قالب وبلاگ